Fag-faglig supervision

BOOK GRATIS KONSULTATION

Vi åbner dørene 1. marts 2023

Forskellige
faggrupper

Fokus på
kerneopgaven

Tilpasset
form

Forankret i
ledelse

Supervisor har konkret viden om området

Der er fokus på hvordan det vi arbejder med i supervisionsrummet bidrager til løsning af kerneopgaven

FORM, METODE OG TEORETISK AFSÆT TILPASSES DEN ENKELTE ORGANISATION OG GRUPPE

VI INDGÅR AFTALE MED LEDELSE OM HVAD DER KAN OG IKKE KAN DRØFTES TIL SUPERVISION

Titel

Fag-faglig supervision

SpalteVenstre

”Fag-faglig supervision” er supervision inkluderet konkret faglig sparring. 


Fag-faglig supervision kan være med afsæt i hele gruppen eller individuelt i gruppen, hvor alle er aktive. 


Her ville man kunne inddrage og anvende en konkret model, som organisationen i forvejen arbejder ud fra. Det kan eksempelvis være LA2, SOS, MI, KRAP, mentaliseringsmodeller, Procesbaseret dokumentation eller andre modeller. 


Supervision kan igangsættes i forbindelse med implementering af nye modeller eller som understøttelse af modeller som allerede anvendes i daglig praksis. 


Fag-faglig supervision kan også være supervision på et mere generelt niveau, hvor supervisor bidrager med konkret faglig viden. 

SpalteHøjre

Det kan være viden i forhold til misbrug, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, pædagogisk tilgang til børn eller voksne med særlige behov, socialrådgivningsmetodik, undervisningsmetodik, pårørende samarbejde, samarbejde med frivillige etc. 


For os er det vigtigt at supervison er medvirkende til at mindske kompleksitet og kvalificere flere forskellige løsningsmuligheder i forhold til kerneopgaven. 


Læs om supervisornes speciale under hver supervisor. 


Kontakt Anja Kjeldahl for yderligere oplysning.

Mail: info@supervisiondanmark.dk eller tlf. 42763016


Eller benyt dig af kontaktformularen på siden.

supervision_danmark_logo

ikon-mark

Hjarsbækvej 37

DK 8680 Ry

ikon-brev

E-mail

ikon-telefon
ikon linkedin

LinkedIn

ikon Facebook

Facebook