Kristine Termansen

BOOK GRATIS KONSULTATION

Vi åbner dørene 1. marts 2023

Forskellige
faggrupper

Fokus på
kerneopgaven

Tilpasset
form

Forankret i
ledelse

Supervisor har konkret viden om området

Der er fokus på hvordan det vi arbejder med i supervisionsrummet bidrager til løsning af kerneopgaven

FORM, METODE OG TEORETISK AFSÆT TILPASSES DEN ENKELTE ORGANISATION OG GRUPPE

VI INDGÅR AFTALE MED LEDELSE OM HVAD DER KAN OG IKKE KAN DRØFTES TIL SUPERVISION

Titel

Kristine Termansen

SpalteVenstre

Kristine er uddannet pædagog fra VIA University College. 


Derudover har hun 2 special uddannelser. En miljøterapeutisk uddannelse i forhold til sårbare unge med svære spiseforstyrrelser, selvskadende og komobiditet samt en KOK-koordinering, opkvalificering og kvalitetssikring. 


Endelig er Kristine uddannet Organisk Psykoterapeut ved OPIN og har igennem sit virke som leder og med efteruddannelse, fordybet sig i personligt lederskab. 


Kristine har erfaring fra praksis med 7,5 år som faglig leder af et pædagogisk og terapeutisk opholdssted for sårbare unge mellem 16 og 25 år. 


Hun har erfaring som både medarbejder og leder på døgnområdet og har derfor kendskab og erfaring med de fleste metoder og modeller, som anvendes i praksis. 


SpalteHøjre

Som supervisor har Kristine erfaring med at lave supervision på botilbud for voksne udviklingshæmmede og hendes særlige interesse er normaltbegavede unge og voksne som udfordres af livet, autisme og kormobiditet. Kristine har succes med at inddrage blandt andet KRAP og LA2 i sine supervisioner. 


Derudover har Kristine erfaring med at lave terapi og konkret støtte og vejledning med sårbare unge og deres familier og har i den forbindelse ofte været bindeled mellem familien og familiens myndighedsrådgiver. 


Som supervisor har Kristine det som fisken i vandet når hun kan facilitere andres proces og med processen kvalificere fagligheden i mødet med borgerne og deres pårørende. 


Kristines yndlings-supervisionsopgaver er kvalificering af faglighed og fordybelse af personligt lederskab. 


Kristine kan træffes på mail: kristine@supervisiondanmark.dk 


supervision_danmark_logo

ikon-mark

Hjarsbækvej 37

DK 8680 Ry

ikon-brev

E-mail

ikon-telefon
ikon linkedin

LinkedIn

ikon Facebook

Facebook