Samarbejde og kommunikation

BOOK GRATIS KONSULTATION

Vi åbner dørene 1. marts 2023

Forskellige
faggrupper

Fokus på
kerneopgaven

Tilpasset
form

Forankret i
ledelse

Supervisor har konkret viden om området

Der er fokus på hvordan det vi arbejder med i supervisionsrummet bidrager til løsning af kerneopgaven

FORM, METODE OG TEORETISK AFSÆT TILPASSES DEN ENKELTE ORGANISATION OG GRUPPE

VI INDGÅR AFTALE MED LEDELSE OM HVAD DER KAN OG IKKE KAN DRØFTES TIL SUPERVISION

Titel

Samarbejde og kommunikation

SpalteVenstre

”Supervision på samarbejde og kommunikation” er teambaseret supervision hvor supervisor arbejder med hele teamet og måden teamet samarbejder om kerneopgaven.


Det kan eksempelvis være på botilbud, døgninstitutioner, plejehjem, forsorgshjem, tandplejen eller andet. Det kan også være væresteder, dagtilbud, skoler eller klubber for unge. 


Supervision kan understøtte at medarbejderne møder borgerne fagprofessionelt og at de arbejder i fælles retning, efter formuleret mål med afsæt i organisationens værdisæt eller pædagogiske fundament. 


Supervisor kan også understøtte og udvikle kommunikationen medarbejdere imellem. Kommunikation og samarbejde med de pårørende og kommunikation og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. 


SpalteHøjre

Supervision kan være medvirkende til at løsne eventuel fastlåsthed, ventilere svære følelser og give medarbejderne redskaber til at få øje på egen andel i det der sker i mødet med andre mennesker.


Endelig kan supervision understøtte organisationens samarbejde med myndighed således, at der fra et borgerperspektiv opleves en mere helhedsorienteret indsats. 


Supervision kan endvidere understøtte kommunikation og samarbejde medarbejdere og ledelse imellem. 


Kontakt Anja Kjeldahl for yderligere oplysning.

Mail: info@supervisiondanmark.dk eller tlf. 42763016


Eller benyt dig af kontaktformularen på siden.
supervision_danmark_logo

ikon-mark

Hjarsbækvej 37

DK 8680 Ry

ikon-brev

E-mail

ikon-telefon
ikon linkedin

LinkedIn

ikon Facebook

Facebook