Klassisk supervision

BOOK GRATIS KONSULTATION

Vi åbner dørene 1. marts 2023

Forskellige
faggrupper

Fokus på
kerneopgaven

Tilpasset
form

Forankret i
ledelse

Supervisor har konkret viden om området

Der er fokus på hvordan det vi arbejder med i supervisionsrummet bidrager til løsning af kerneopgaven

FORM, METODE OG TEORETISK AFSÆT TILPASSES DEN ENKELTE ORGANISATION OG GRUPPE

VI INDGÅR AFTALE MED LEDELSE OM HVAD DER KAN OG IKKE KAN DRØFTES TIL SUPERVISION

Titel

Klassisk supervision

SpalteVenstre

”Klassisk supervision” er individuel supervision i gruppe. 


Det vil sige, at der er en medarbejder der får supervision på en konkret sag, et konkret dilemma, følelsesmæssige udfordringer eller andet der udspringer af opgaven. 


Resten af gruppen inddrages undervejs efter forskellige metoder således, at alle er aktive. 


Klassisk supervision er en fordelagtig form i grupper hvor opgaverne er sammenlignlige og hvor man som leder gerne vil sikre en vis ensartethed i opgaveløsning og serviceniveau. 


Hvor medarbejderne skal samarbejde men ikke kollegialt er afhængige af hinanden. 


Supervisor er typisk sammen med gruppen i 2-3 timer ved hver supervisionsgang.


SpalteHøjre

Supervision skal hjælpe fagpersoner til at være de bedste udgaver af sig selv, holde fokus på kerneopgaven og få ventileret de følelser der kan komme i spil i den kompleksitet, der kan opstå i opgaveløsningen.


At de fagprofessionelle bliver inspireret til flere forskellige løsninger i forhold til kerneopgaven og via supervision får hjælp til at adskille følelser, vurderinger og fakta. 


Endelig kan supervision være med til at kvalificer samarbejde og kommunikation med borgere, pårørende, og samarbejdspartnere.


Kontakt Anja Kjeldahl for yderligere oplysning.

Mail: info@supervisiondanmark.dk eller tlf. 42763016


Eller benyt dig af kontaktformularen på siden.


supervision_danmark_logo

ikon-mark

Hjarsbækvej 37

DK 8680 Ry

ikon-brev

E-mail

ikon-telefon
ikon linkedin

LinkedIn

ikon Facebook

Facebook